[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sarge stable i usb automount> none  /media/usb supermount   rw,fs=vfat,dev=/dev/sda1,--,user 0 0
> none  proc/bus/usb usbdevfs defaults 0 0
 
> pero encara no m'ho fa de manera automatica, veig amb la utilitat 'HAL
> Device Manager' si m'ho monta perfectament i el reconeix, pero encara he
> de fer a ma 'mount /dev/sda1 /mnt/usb', i com a administrador, i despres
> 'umount /media/usb',
> 
> llavors, existeix cap script o utilitat per configurar el fstab de com
> es ma maquina?

Hola, és la primera vegada que escric a la llista, espero que no sigui
la última (si he après a fer alguna cosa en això del linux ha sigut
gràcies a les llistes de distribució com aquesta). Fa poquet vaig
estar lluitant amb un lector d'aquests de targetes múltiples i tenia
un problema similar al teu amb els permisos d'accés. Ara no recordo
exactament com ho vaig solucionar, però la línia del fstab, tal com em
va quedar, que encara funciona és la següent:

/dev/sdc1    /media/memorycard vfat users,rw,noauto,umask=002   
 0    0

Suposo que et quedes una mica igual amb això, així que miraré de fer
una mica de memòria...
Mira, he trobat la pàgina que vaig fer servir de referència:
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1883

Lo de sdc1 ho vaig trobar, si no recordo malament, fent "cdrecord
-scanbus" i "sg_scan -i", aquests si, com a root.

No he sigut gaire concret, si no te n'en surts m'ho dius i faig una
mica més de memòria.

Salut!!
Marc///Reply to: