[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Capturadora de TVMoltes gràcies Rafel, pero sembla que la cosa s'ha complicat.
He creat els dispositius i de moment tot correcte, però llavors a
l'executar el tvtime per comprovar si anava ma donat el següent error:

xvoutput: No XVIDEO port found which supports YUY2 images.

*** tvtime requires hardware YUY2 overlay support from your video card
*** driver.  If you are using an older NVIDIA card (TNT2), then
*** this capability is only available with their binary drivers.
*** For some ATI cards, this feature may be found in the experimental
*** GATOS drivers: http://gatos.souceforge.net/
*** If unsure, please check with your distribution to see if your
*** X driver supports hardware overlay surfaces.

En aquest ordinador tinc una tarja ben antiga, ara no sé si és ATI o
no, pero sense acceleracio 3D segur.

L'objectiu de tot plegat seria gravar directament la televisió o
enviar la senyal per la xarxa, vull dir, que no se si realment
necessito tenir superfície overlay si no voldré veure la tele mai
directament.

Gràcies pel suport,
Carles

On Thu, 10 Mar 2005 09:54:25 +0100, Rafel Puchades <rpuchadm@gmail.com> wrote:
> hi ha un paquet  v4l-conf iguak te val
> pel que dius sembla que te falten els devices
> a pel es fa amb mknod
> 
> a google he vist açò
> http://www.insflug.org/COMOs/BTTV-Mini-COMO/BTTV-Mini-COMO-0.3-4.html
> que diu entre altres coses
> 
> Hay un guión del intérprete de órdenes (script de shell) llamado
> MAKEDEV en el directorio driver del paquete de los controladores de
> dispositivo bttv, que creará por Usted cuatro dispositivos de vídeo.
> También puede hacerlo fácilmente Usted mismo, si sólo dispone de una
> tarjeta de vídeo. Como root, teclee:
> 
> mknod /dev/video0 c 81 0
> 
> chmod 666 /dev/video0
> 
> ln -s /dev/video0 /dev/video
> 
> mknod /dev/radio0 c 81 64
> 
> chmod 666 /dev/radio0
> 
> ln -s /dev/radio0 /dev/radio
> 
> Hay también dispositivos de teletexto y VBI que pueden crearse si
> tiene alguna aplicación que los necesite (Actualmente son pocas).
> Teclee:
> 
> mknod /dev/vtx0 c 81 192
> 
> chmod 666 /dev/vtx0
> 
> ln -s /dev/vtx0 /dev/vtx
> 
> mknod /dev/vbi0 c 81 224
> 
> chmod 666 /dev/vbi0
> 
> ln -s /dev/vbi0 /dev/vbi
> 
> SORT
> 
> 
> On Thu, 10 Mar 2005 03:41:09 +0100, ChAoS <chaos.ct@gmail.com> wrote:
> > Hola a tots,
> > Actualment tinc 2 ordinadors, un amb ubuntu I i un amb debian sid.
> > Ambdós ordinadors tenen capturadora de televisió. L'Ubuntu m la va
> > configurar automàticament però el debian no. He estat intentant
> > carregar els modula necessaris, i em carrega el bttv, pero no em troba
> > el v4l2.
> >
> > Segurament no se exactament el nom del modul o no segueixo el
> > procediment adequat.
> >
> > Amb el modul bttv no n'hi ha prou (no crea els fitxers /dev/video0 ni /dev/vbi0)
> >
> > Agrairia molt si em puguéssiu ajudar, moltes gracies,
> > Carles
> >
> >
> 
> --
> 
> Salutacions.
> 
> Rafel Puchades
> 
>Reply to: