[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

usb que no acaba de...Hol@s,

tinc un disc dur que l'enchufo per usb al pc. Resulta que cada vegada que vui copiar algo al disc, sempre s'em penxa.
L'unica cosa que he trobat es aixó:

Mar 10 14:25:20 localhost kernel: usb 3-3: new high speed USB device using address 2
Mar 10 14:25:21 localhost kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Mar 10 14:25:21 localhost kernel:  Vendor: Genesys  Model: USB to IDE Disk  Rev: 0002
Mar 10 14:25:21 localhost kernel:  Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 02
Mar 10 14:25:21 localhost kernel: SCSI device sda: 312581808 512-byte hdwr sectors (160042 MB)
Mar 10 14:25:21 localhost kernel: sda: assuming Write Enabled
Mar 10 14:25:21 localhost kernel: sda: assuming drive cache: write through
Mar 10 14:25:21 localhost kernel: sda: sda1
Mar 10 14:25:21 localhost kernel: Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
Mar 10 14:25:21 localhost kernel: USB Mass Storage device found at 2
Mar 10 14:25:21 localhost usb.agent[15749]:   usb-storage: already loaded
Mar 10 14:25:22 localhost scsi.agent[15754]: disk at /devices/pci0000:00/0000:00:02.2/usb3/3-3/3-3:1.0/host0/0:0:0:0
Mar 10 14:27:27 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
Mar 10 14:27:27 localhost kernel: apm: overridden by ACPI.
Mar 10 14:27:27 localhost modprobe: FATAL: Error inserting apm (/lib/modules/2.6.6/kernel/arch/i386/kernel/apm.ko): No such device
Mar 10 14:28:39 localhost kernel: scsi: Device offlined - not ready after error recovery: host 0 channel 0 id 0 lun 0
Mar 10 14:28:39 localhost kernel: SCSI error : <0 0 0 0> return code = 0x50000

Creieu que el apm te que veure amb que no pugui escriure al disc? (ho faig com root).

a algu se l'hi acudeix aluna cosa?

quan faig servir el pendrive si que em funciona be.

apa,

talueg

8-)


-- 
********************************************************************
  Reply to: