[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Falla autoconfiguració del so després d'una actualització (Sarge).Hola,

fa temps que funciono amb un nucli 2.6.9 i una Sarge que utilitza ALSA
per fer sonar una PCI 128.

Imagino que a alguna de les últimes actualitzacions amb APT he
instal·lat paquets nous d'algun component d'ALSA, o de hotplug,
udev... no estic segur, però ara al iniciar-se el sistema no disposo
de so (/dev/dsp existeix però no és dispositiu vàlid), fins que
executo el 'alsaconf' + 'alsamixer' i tot sembla tornar a funcionar
(mplayer, xawtv).

També he executat 'update-modules.modutils'.

La veritat, i com a comentari general, des de que vaig instal·lar
'udev' he perdut "una mica més" el control sobre el meu equip, :-)

Alguna pista?

Arreveure.

-- 
     ________________________________________
     Cosme P. Cuevas - cosmepc telefonica net
         GnuPG KeyID: 0A4305FB
          Debian - GNU/Linux
     ----------------------------------------Reply to: