[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

PAM i la canalla ...Acabo de provar-ho amb una Sarge i funciona ...

Tan sols cal fer unes petites modificacions:

usuari@xarbox:~$ su -
Password:
xarbox:~# nano /etc/security/time.conf

i posar-hi quelcom semblant a

kdm;*;prova;Al0900-1025

sí tan sols vols limitar l'accès via kdm; a tots els terminals; a l'usuari
prova; tots els dies de la setmana entre les 9:00 i les 10:25 a.m.

*;*;prova;Al0900-1025

El mateix però amb tots els serveis llistats a /etc/pam.d/ que tinguin el
mòdul pam_time.so activat, en el meu cas he descomentat la línia

#account    requisite  pam_time.so

de /etc/pam.d/login

i he afegit

account    requisite    pam_time.so

al final de /etc/pam.d/kdm


La cosa pita prou bé ;-) ... tan sols un petit però ... sí l'usuari ja ha
fet login i pertant ja ha estat autentificat les restriccions no tindran
cap efecte i permetran que aquest ultrapassi el temps adjudicat.
Probablement hi hagi una manera més elegant de fer-ho però a mi i hores
d'ara tan sols em pasa pel cap la idea d'un mini-scriptillo que executi el
cron amb l'objectiu de reiniciar l'entorn gràfic per forçar
l'autentificació de l'usuari.

Reply to: