[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-no-epatents] El Consell de la UE ajorna la decisió sobre la directiva de patents de programariOn Wed, 22 Dec 2004 21:12:48 +0100 (CET)
XAVIER DRUDIS FERRAN wrote:

> Arnauh, el Paco González de Comfia m'ha dit que ja l'ha traduit.
> 
> Sento la duplicació de treball, no sabia que el Paco hi estaba treballant.
> 

Doncs perfecte, mira. Estava a mitges i volia mirar d'acabar-ho a la feina aquesta tarda, pero ha estat una tarda terrible i no he pogut fer res. Ho ha enviat també?


-- 
arnauh [at] ya.com
GPG key ID: 0xB494C125
---
No a la LSSI!
http://arnauh.sdf-eu.org/lssi-no/lssi_12o.htm
---
Per una Europa lliure de patents:
http://patents.caliu.info
http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
http://proinnova.hispalinux.es/

Attachment: pgphTBJWrFuiO.pgp
Description: PGP signature


Reply to: