[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Solució pels "locales"No havia observat que les respostes que havia tingut eren a títol
personal, o sigui que aqui teniu el link de l'article que m'ha permès
solucionar-ho:


http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1064


Molt complet i ben explicat (evidentment l'he adaptat perquè funcioni
en català ca_ES, i no en castellà es_ES :P)

Salut!

Marc.Reply to: