[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: escriure en NTFS, SI QUE ES POT!Perdoneu que m'introdueixi amb tant retard al fil de la discusió, però
ara he vist q no coneixeu el projecte CAPTIVE
http://www.jankratochvil.net/project/captive/

Aquesta aplicació et permet suport total d'escriptura sobre ntfs usant
els drivers de windowsxp, ntoskrnl.exe i ntfs.sys.

La mateixa aplicació et permet fer una busqueda per tot el sistema dels
arxius requerits.

Hi vaig treballar molt poc, però de moment m'ha funcionat a la
perfecció.

Sort!

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: