[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jo sóc d'Alacant! "Alicante: Núvols dispersos" --- Jordi Mallach <jordi@debian.org> escribió:
> El rotllo és que els noms de les ubicacions només es
> poden traduir a
> partir de la versió 2.8, i en la versió 2.8 encara
> no les hem traduït
> perquè són una barbaritat. Però estic pensant que
> almenys les
> ubicacions espanyoles i les més importants d'Amèrica
> i Europa les
> podriem fer, fins que algú s'anime a fer la resta
> (supose que
> moltíssimes ni es podran traduir, però molaria
> fer-ho documentant-se, i
> tal).
> 
> Jordi

 Hola Jordi

 Per si us serveix d'ajuda al KStars hi ha moltes
entrades per l'estil -d'arreu del món- que ja estan
traduïdes, així que si el voleu emprar com a
referéncia a l'hora de documentar-se. ;-)

 El KStars és un planetari que recull localitzacions
(punts) d'observació:
<http://edu.kde.org/kstars/>

Versió actual de la plantilla de traducció:
<http://webcvs.kde.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/~checkout~/kde-i18n/ca/messages/kdeedu/kstars.po?rev=.;content-type=text%2Fplain;only_with_tag=KDE_3_3_BRANCH>

Per si us interesa:
 Tinc una seriosa disputa oberta a veure si posen
Girona i Lleida en comptes dels noms en castellà, tot
plegat, un temps després de perdre-la, al Congrés dels
Diputats em varen donar la raó i tenen pensat
incloure'ls a les noves revisions de diccionaris,
mapes... oficials. -Em falta trobar algún enllaç a
Internet que en parli-.

 Atentament
 Toni

=====
Sort

######## Antoni Bella Perez ######################
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
  Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
  KDE en català: http://ca.i18n.kde.org/
  T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-


		
______________________________________________
Renovamos el Correo Yahoo!: ¡100 MB GRATIS!
Nuevos servicios, más seguridad
http://correo.yahoo.esReply to: