[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fonts.Les,
Per instal.lar les fonts que demanes fes:
 apt-get install msttcorefonts
com a root, eh. :)
El tema del dvd ni idea pro segur que google t'ajudara.

Joan

A Dilluns 08 Novembre 2004 08:50, David va escriure:
> A veura si algu me pot  ajudar. que haig de fer per instalar tipus de
> lletra (arial, times new roman...) en una distribució de debian sarge?
> només tinc instalades les que venen per defecte i son bastant cutres.
> Penseu que no en se gaire, o sigui que si mo podeu dir pas a pas millor.
> gracies.

Attachment: pgpLMMi7dFWYK.pgp
Description: PGP signature


Reply to: