[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: X remota



Gracies per una explicació tan detallada :-)

aviat tornaré a fer proves amb el tema... a vore si m'ix aquest cop

fins una altra!

Laura



Reply to: