[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: grub & win xpAnteriorment jo també tenia un sistema GNU/Linux a hd0 i Windows XP a
hd1. Ho tenia configurat així:

title  Windows XP
map (hd0)(hd1)  # Perquè el Windows "pensi" que és al primer disc
map (hd1)(hd0)
rootnoverify (hd1,0)
makeactive
chainloader +1

On dc, 2004-10-06 at 13:31, David wrote:
> bones a tots,
> 
> soc novato a debian i també a linux i ara per ara el problema que tinc és
> que el grub no me pot arrencar el win wp. tinc la debian instalada al hd0
> i el win xp al hd1
>  no tinc cap copia del menu.lst però he probat:
> title  win xp
> root (hd1,0)
> makeative
> cahinloader +1
> 
> a veure si algu ha trobat una solució pq a internet he vist que es un
> problem vastant general.
> 
> gracis.
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: