[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: access adsl amb debian> tal i com m'ha semblat entendre que ho havia de fer llegint alguns "mans". 
> Però segur que em falta tocar alguna cosa més, però no he trobat el què. 
> Alguna sugerència?
> Ricard

Pensa q pq això et funcioni, el teu router ha de tenir un servidor de
dhcp activat.

Si el té, nomès has d'executar el teu client de dhcp manualment per
comprovar que et funciona, després ja el configuraràs per a que s'activi
cada vegada que arrenquis la màquina.

Un parell de clients de dhcp són: dhcp-client, dhcpcd, pump...

En principi, executant qualsevol d'aquests, ja se't hauria d'assignar
una ip.

Una altre cosa a comprovar, seria que el teu router estiguès ben
configurat i tinguès connexió a internet, ja que sino potser estem fent
el "pamplines" :P

Hi han força coses més que et podrien fallar, de moment prova això i
sino torna a enviar un correu explicant quines proves has fet ;p


Molta sort!


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: