[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Aparició de /etc/nologinaixò és que has tret l'script d'inici "rmnologin".  Has d'afegir un link
cap a ell en el teu runlevel.  Hi ha varis programes per fer-ho
automàticament.  Per exemple, el menú "serveis" del gnome.

enric.Reply to: