[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

access adsl amb debianHola
Fins ara tenia una xarxa casolana mixta, amb connexió RTB a través d'un 
gateway, la configuració de la xarxa era mitjançant IP estàtiques en el 
fitxer /etc/hosts. Ara tinc un flamant router adsl, però la màquina on tinc 
Debian Woody és incapaç de trobar el router per que li assigni una IP, per 
tant, no puc accedir amb ella a internet. He canviat el 
fitxer /etc/network/interfaces a on posava 
iface eth0 inet static
<aqui totes les dades per connexió estàtica>
per:
iface eth0 inet dhcp
<cap més linia>
tal i com m'ha semblat entendre que ho havia de fer llegint alguns "mans". 
Però segur que em falta tocar alguna cosa més, però no he trobat el què. 
Alguna sugerència?
RicardReply to: