[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tractament de videoOn dj, 2004-04-01 at 18:13, Albert Mallada wrote:
> Moltes gracies per la ajuda, 
> 
> He aconseguit convertir el format MOV en MPG amb mencoder.

Que ràpid, enhorabona.
> 

Per cert, us passo una utilitat que potser interessi a algú. Es tracta
d'una utilitat que em vaig fer per rotar un vídeo 90º (cas típic: fas un
vídeo en vertical amb la càmera digital i a l'hora de veure'l
descobreixes que et surt apaisat)

No està massa ben feta (tot just començo a desimboldre'm amb el bash i
certes utilitats com el find), però ilustra com es poden encadenar
ordres de processament de vídeo mitjançant canonades (pipes).

Apa, a reveure.


#!/bin/sh
#
# Aquest programet és programari lliure, distribuït sota els termes de la llicència GNU GPL
# (c) 2004, Orestes Mas <orestes arroba tsc punt upc punt es>
#
# rotavideo.sh serveix per rotar un vídeo 90 graus en el sentit de les agulles del rellotge
# es pot adaptar fàcilment a altres rotacions
# 

# Extraiem l'audio
lavtrans -o audio.wav -f w +p $1

# Descomposem el vídeo en imatges fixes
lav2yuv +p $1 | y4mtoppm | pnmsplit - quadre-%d.ppm

# Rotem els quadres i esborrem els antics
find . -name "*.ppm" -printf "convert -rotate 90 %P x%P ; rm -f %P\n" | sh

# Creem un nou vídeo amb les imatges rotades
cat `find . -name "*.ppm" -printf "%P\n" | sort -t "-" -n -k 2` | ppmtoy4m -F 15:1 | yuv2lav -o video.avi
rm -f *.ppm

# Afegim el so
lavaddwav video.avi audio.wav final.avi

# Fem neteja
rm -f video.avi audio.wav

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: