[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tractament de videoMoltes gracies per la ajuda, 

He aconseguit convertir el format MOV en MPG amb mencoder.

mencoder -of mpeg -o fitxersortida.mpg -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts 			
vcodec=mpeg1video fitxerorigen.MOV

També he pogut extraure frames del mpeg amb tiff amb el transcode, quasi hem 
marejo de veure la quantitat d'opcions que te.

transcode  -y im -F tiff -c 0-2 -i fitxersortida.mpg

genera 2 frames amb tiff

A10

 

Reply to: