[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tractament de video



On dj, 2004-04-01 at 13:16, Albert Mallada wrote:
> Hola:
> Estic fent una web on volem introduir video.Els formats de video que hem 
> passen son MOV (quicktime).
> 
> Algu sap si hi han paquets on pugui tractar aquests videos desde linea de 
> comandes?
> 	Per extraure frames en imatges(JPG o PNG)
> 	Per convertir-los a altres formats (MPEG, AVI ...)
> 	Per redimensionar-los.

A veure, quicktime no és una tècnica de compressió, sinó un format de
fitxer (com AVI). Un quicktime pot contenir vídeo comprimit en MJPEG,
MPEG, DivX... L'avantatge repecte l'AVI és que (em penso) que tracta
millor els fitxers grans, etc.


Per manipular MJPEG hi ha el paquet transcode, que em sembla que no és
oficial. Cerca'l a http://marillat.free.fr/.

Incorpora les MJPEGtools, unes utilitats geniels per manipular vídeo des
de línia de comandes. Jo, per exemple, vaig ser capaç de rotar tot un
vídeo 90º amb 3 instruccions (per si sembla fàcil, cal descomposar el
vídeo en ina sèrie d'imatges, rotar cadascuna i tornar a ensamblar)

Tenen moltes opcions i cal estudiar una mica, però van molt bé.

Després em sembla que el MPlayer, a banda de ser un reproductor de
vídeo, també pot fer conversió entre formats. hauràs d'investigar.

Per editar hi ha l'aplicació "cinelerra" (edició de vídeo) que treballa
amb quicktime internament, i ja porta drivers. Tampoc no és oficial. Hi
ha una distribució "live" basada en debian (http://www.x-evian.org) que
està especialitzada en multimèdia i ja duu el cinelerra incorporat
(sort, perquè es veu que és una mica pal de compilar, i a més és un
"fork" del projecte original amb més coses afegides)

Sort.

-- 
******************************************************
* Orestes Mas                    *
* Universitat Politècnica de Catalunya        *
* Linux User 285092 http://counter.li.org      *
* Clau pública PGP: 0x97451E6A a http://pgp.mit.edu/ *
******************************************************

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: