[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització del kernel...On Mon, 2004-03-08 at 12:02, calbasi wrote:
> On Mon, 2004-03-08 at 02:04, Albert J. Mora wrote:
> > On Sun, 2004-03-07 at 16:50, joan wrote:
> > > - saber si el meu ordinador es un pentium o un pentium 2 (aix`o ho dic 
> > > per posar el modul -586 o el -686) Es pot saber d'alguna manera?
> > 
> > Normalment, quan arrenca, la BIOS de l'ordinador printa el model de la
> > CPU que detecta. Si no tens temps de llegir-ho, consulta directament la
> > BIOS...
> 
> Merci... El mateix KDE ho diu en algun programa de configuració del
> sistema (és un PII 350, així que suposo que cal posar un kernel per un
> 686, oi?)

No n'estic del tot segur, però juraria que el PII encara és 586...

> > > - no se quines difer`encies hi ha entre el kernel 2.4.18.1.686 i el 
> > > 2.4.18-686 (em penso que el primer es mes modern, per`o no ho se segur)
> > 
> > Això sembla. Ara bé, si vols un kernel 2.4, et recomano que instal·lis
> > el paquet 'kernel-image-2.4-ARCH', que és un paquet que sempre apunta a
> > la versió més recent del kernel 2.4, i no cal preocupar-se de les
> > versions...
> 
> Això vol dir que quan surti una nova versió del 2.4 em canviarà la que
> tinc?

Sí. Et posarà una versió (2.4.*) o una revisió (2.4.24-*) més nova.
Actualment, per exemple, a Sarge apunta al kernel 2.4.24-1, però quan
pugi ja sigui el 2.4.24-2 o el 2.4.25, s'actualitzarà fàcilment i
automàtica...

> Jo tenia entès que un canvi de kernel no és la cosa més senzilla
> de fer (per això encara estic amb pors),

si ho fas a mà és una mica conyàs, tot i que amb Debian ja hi ha un
procés automatitzat (man make-kpkg)...

> però potser canviar de
> sub-versió (de la 2.4.16 a la 2.4.18) són canvis menors. És així?

Home, no sé què dir-te. Si el 2.4.16 ja et funciona bé, i el 2.4.18 no
t'aporta 'features' absolutament necessàries pel teu sistema (millor
gestió dispositius, usb, targeta de so...), de vegades tampoc cal
canviar. Jo canvio i actualitzao sempre perquè sóc un malalt d'
"ultimaversionitis aguda", però suposo que tot es cura amb temps...

> D'altra banda tinc entès que ara ja hi ha els kernels 2.6 i no sé si
> això vol dir que deixaran de sortir noves versions dels 2.4.

Tot i que el 2.6 és molt recomanable (incorpora millores interessants),
però una mica dolorós (jo encara no el tinc molt per la mà...), el
manteniment de la família 2.4 es continua fent (han sortit 3 o 4 noves
versions des de l'alliberament del 2.6), així com -em sembla que fins fa
poc, però no n'estic segur- Alan Cox continuava mantenint la família 2.2
...

> Ja posats tampoc sé si, com he d'actualitzar-me el sistema, millor posar-me un 2.6
> directament (és inestable? dona problemes?).

Com ja he dit té millores interessants (alsa natiu, millor usb, etc.),
però jo de moment continuo éssent totalment dual...

> També he llegit per ahí que hi ha la imatge i, després, els headers, que
> sembla que cal tenir si en un futur vull "afegir un modul". Puc
> instal·lar també els headers? és recomanble/necessari que ho faci?

Si has de compilar mòduls és imprescindible. Sinó... Bé, mai està de més
tenir codi per repassar... ;-)

albert...

+--------------------------------------------------------------------+
|Albert J. Mora                           |
|EIC / IUA / UPF - PLUG                       |
|E-mail: amora@iua.upf.es                      |
|GPG Fingerprint = 8B92 03C7 736E ED19 59B3 A3A3 68BC F5D8 F7B4 A346|
|Please AVOID sending me MS-Word, MS-Excel or MS-Powerpoint files:  |
|http://www.fsf.org/philosophy/no-word-attachments.html       |
+--------------------------------------------------------------------+

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: