[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: imap vs pop-smtpImap encriptació si es amb SSL potser..

Jo de tu abans de treure conclusions precipitades d'aquests dos protocols
miraria d'informar-me una mica.

A més estas barrejant pop amb smtp i no tenen res a veure l'un amb l'altre,
vale, si. Són serveis de correu.


Però be. Si ens "cenyim" a la pregunta. Si vols instal·lar un servidor de
correu com deu mana jo hi afegiria a més del smtp i el pop3 el imap4.


Salut!

-----Mensaje original-----
De: jotm@metropoliglobal.com [mailto:jotm@metropoliglobal.com] 
Enviado el: lunes, 08 de marzo de 2004 8:21
Para: debian-user-catalan@lists.debian.org
Asunto: imap vs pop-smtp

hola a tots/es,
estic decidit a posar un servidor de correu però no sé quin posar-ne
em diuen que imap és més segur per temes d'encriptació i que permet webmail
pop-smtp és més senzill de configurar
el que voldria és poder crear tants comptes com necessiti i que la gent
pugui
consultar el correu des d'arreu tant si volen amb webmail com si volen amb
el
seu gestor de correu particular
gràcies per tot i fins aviat!

----------------------------------------------------
http://webmail.mf.tc


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: