[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lmuleOn ds, 2004-02-28 at 23:09, Crade wrote:
> Ja fa temps q tenia lmule instal·lat, i de sobte, un dia va deixar de
> funcionar. (Suposo q vag tocar algo, però ara mateix, no veg què pot ser)
> 
> Em dóna el següent error quan intento executar-lo:
> 
> lmule: Symbol `__ti10wxTextCtrl' has different size in shared object,
> consider re-linking
> Initialising eMule
> Segmentation fault
> 
> He buscat perl google i no he trobat res. Així que el vaig esborrar, i el
> vag tornar a instal·lar, però segueix donant el mateix error.
> 
> Algú té alguna idea de q pot ser?
> 
> Gracies per adelantat.
> 
> Crade.

A mi em fa l'efecte de com si les versions de wxWindows del teu sistema
i amb la que està compil·lat el lmule no estiguessin sincronitzades. Pot
ser que hagis actualitzat wxWindows sense actualitzar lmule (o al
revés).

De fet és probable que t'hagi passat això perquè lmule ja no
s'actualitza i, en canvi, de wxWindows (o wxWidgets ara...) sí que
treuen paquests nous.

Crec que el fork que ara es manté de lmule és amule, del qual hi ha
paquet a sid.

També podries provar de recompil·lar lmule. Diria que hauria d'anar bé.

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: