[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lmuleJa fa temps q tenia lmule instal·lat, i de sobte, un dia va deixar de
funcionar. (Suposo q vag tocar algo, però ara mateix, no veg què pot ser)

Em dóna el següent error quan intento executar-lo:

lmule: Symbol `__ti10wxTextCtrl' has different size in shared object,
consider re-linking
Initialising eMule
Segmentation fault

He buscat perl google i no he trobat res. Així que el vaig esborrar, i el
vag tornar a instal·lar, però segueix donant el mateix error.

Algú té alguna idea de q pot ser?

Gracies per adelantat.

Crade.Reply to: