[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lmuleHola,

Això fa pinta de problema amb les llibreries.
Deus haver actualitzat una llibreria de la qual depenia el lmule.
Sento no poder ser més concret ja que no uso el lmule...
Intenta actualitzar-lo o tornar a instal·lar la versió antiga de la llibreria. Per saber quines llibreries poden ser les que t'afecten mira les dependències del paquet
#apt-cache show lmule o bé mira a què està enllaçat el binari
#ldd /ruta_absoluta_a/lmule

On Mon, 01 Mar 2004 00:02:16 +0100, Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com> wrote:

On ds, 2004-02-28 at 23:09, Crade wrote:
Ja fa temps q tenia lmule instal·lat, i de sobte, un dia va deixar de
funcionar. (Suposo q vag tocar algo, però ara mateix, no veg què pot ser)

Em dóna el següent error quan intento executar-lo:

lmule: Symbol `__ti10wxTextCtrl' has different size in shared object,
consider re-linking
Initialising eMule
Segmentation fault

He buscat perl google i no he trobat res. Així que el vaig esborrar, i el
vag tornar a instal·lar, però segueix donant el mateix error.

Algú té alguna idea de q pot ser?

Gracies per adelantat.

Crade.

A mi em fa l'efecte de com si les versions de wxWindows del teu sistema
i amb la que està compil·lat el lmule no estiguessin sincronitzades. Pot
ser que hagis actualitzat wxWindows sense actualitzar lmule (o al
revés).

De fet és probable que t'hagi passat això perquè lmule ja no
s'actualitza i, en canvi, de wxWindows (o wxWidgets ara...) sí que
treuen paquests nous.

Crec que el fork que ara es manté de lmule és amule, del qual hi ha
paquet a sid.

També podries provar de recompil·lar lmule. Diria que hauria d'anar bé.


Reply to: