[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Presentacio i dubteOn Sat, Feb 21, 2004 at 02:19:32AM +0100, Josep Lloret wrote:
> Amb el kpackage he instal·lat el kernel 2.6.0.2-k7, i tot i que sembla 
> haver-se instal·lat al lilo, al reiniciar s'em queda penjat després de dir.me 
> check bios succesful...

Prova amb la versió per 386, en lloc de K7.

-- 
ernestReply to: