[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: suport per tarjaA Dissabte 20 Desembre 2003 00:25, laupri@ono.com va escriure:
> Hola :)
>
> Sabeu si hi ha suport per una placa mare SiS 5511/5512, en Debian
> unstable?, no hi ha mode d que les X arranquen.
>
> Si no hi ha suport oficial, algun altre remei cassolà? ;))
>
> Quines dades poden fer falta afegir al XF86Config???
>
> Gracies per endevant
>
> Laura

 En principi i gràcies a SuSE la marca SiS és una de les que s'està guanyant 
un millor suport per a Linux: Antigament he usat l'últim nucli ac de l'Alan 
Cox però el 2.4.23 ja porta molt d'aquest suport inclòs i en el 2.6 també 
"funciona" -- tot depenent de a què et refereixis.

	- «agpgart» en el xip de la placa base
	- el suport en sí per al xip gràfic (encastat a la placa base o en una
	 targeta)
	- suport «DRI» per al xig gràfic (encastat en placa o en una targeta)

 Mira't la documentació pròpia per a cercar informació del sistema gràfic que 
has de configurar, fés «lspci» per a veure si el Linux t'ho reconeix i si 
vols saber com està el tema SiS consulta la capçalera del codi font que hi ha 
al nucli (hi surt un changelog molt detallat).

	<file:/usr/src/linux-2.6.0/drivers/video/sis/>

#### entrada d'ajuda al Documentation/Configure.help
#### per al xip Host de la placa base (no grafics)
	SiS5513 chipset support
	CONFIG_BLK_DEV_SIS5513
	 This driver ensures (U)DMA support for SIS5513 chipset family based
	 mainboards.

	 The following chipsets are supported:
	 ATA16: SiS5511, SiS5513
	 ATA33: SiS5591, SiS5597, SiS5598, SiS5600
	 ATA66: SiS530, SiS540, SiS620, SiS630, SiS640
	 ATA100: SiS635, SiS645, SiS650, SiS730, SiS735, SiS740,
	     SiS745, SiS750

	 If you say Y here, you need to say Y to "Use DMA by default when
	 available" as well.

	 Please read the comments at the top of <file:drivers/ide/pci/sis5513.c>.
####

 En principi a xfree86 també hi ha suport però es que per a gràfics no empro 
SiS. Si no te'n surts intenta dir-nos amb exactitut què tens i ja es veurà.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://ca.i18n.kde.org/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: