[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: suport per tarja
Hola ;-)

> Sabeu si hi ha suport per una placa mare SiS 5511/5512, en Debian
> unstable?, no hi ha mode d que les X arranquen.

és més aviat cosa del kernel/xfree, no de les versions de Debian (bé,
vale, crec que xfree 4.3 no està a Debian Unstable, però no sé si fa falta
per aquest)

El kernel 2.6.0 sí que té suport pel chipset ide aquest

> Si no hi ha suport oficial, algun altre remei cassolà? ;))
>
> Quines dades poden fer falta afegir al XF86Config???

de qué es queixa?

has provat amb el driver "sis"?

i amb el driver "vesa"? (secció "Device")

i qué diu un lspci?

Salutacions!

-- 
Carles Pina i Estany
	carles@pinux.info || carles.pina@salleURL.edu
	http://pinux.info
	Telefónica: Crece el Valor dÖ la Com%$ca" ú NO CARRIERReply to: