[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Re: suport per tarjaHola Carles i companyia

 He fet això que me deies, lspci, i si que apareix llistada la "tarja de
video" una SiS vga Compatible.

 He intentat instal.lar xserver-sis, em diu que no existix el paquet,
tambe em diu aixo quan intente instal.lar el xserver-vesa. 

 Modificar el XF86Config, no es solució, he afegit Driver amb tot el que
m'has dit en la secció del Device, pero ni cas, mai li agrada el que li
fique... :'(

Per cert, el kernel que s'ha instal.lat es el 2.4.18. 

 Ara estic apunt de ficar una knoppix que algun cop ha funcionat be amb
el mateix pc, i agafar el XF86COnfig que cree, hauria d'anar be? 


 Pdta: no tinc mes dades pq el molt el punyetero no vol instal.lar el
ssh per poder connectar-me a aquest per poder passar-vos la info exacta
que em va donant. No se pq quan li dic: apt-get install ssh i arriba a
working[0%] es bloqueja de mala manera, no respon a cap tecla, només si
l'apagues i el tornes a encendre torna a funcionar.


Fins aviat!
laura
   -----Laura P.M.-----
Linux Registered User #294719
    http://webgnu.tk
  --------------------

----- Mensaje Original -----
Remitente: Carles Pina i Estany <carles@pinux.info>
Fecha: Sábado, Diciembre 20, 2003 1:18 am
Asunto: Re: suport per tarja

> 
> 
> Hola ;-)
> 
> > Sabeu si hi ha suport per una placa mare SiS 5511/5512, en Debian
> > unstable?, no hi ha mode d que les X arranquen.
> 
> és més aviat cosa del kernel/xfree, no de les versions de Debian (bé,
> vale, crec que xfree 4.3 no està a Debian Unstable, però no sé si 
> fa falta
> per aquest)
> 
> El kernel 2.6.0 sí que té suport pel chipset ide aquest
> 
> > Si no hi ha suport oficial, algun altre remei cassolà? ;))
> >
> > Quines dades poden fer falta afegir al XF86Config???
> 
> de qué es queixa?
> 
> has provat amb el driver "sis"?
> 
> i amb el driver "vesa"? (secció "Device")
> 
> i qué diu un lspci?
> 
> Salutacions!
> 
> -- 
> Carles Pina i Estany
>    carles@pinux.info || carles.pina@salleURL.edu
>    http://pinux.info
>    Telefónica: Crece el Valor dÖ la Com%$ca" ú NO CARRIER
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
>Reply to: