[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

suport per tarjaHola :)

Sabeu si hi ha suport per una placa mare SiS 5511/5512, en Debian
unstable?, no hi ha mode d que les X arranquen.  

Si no hi ha suport oficial, algun altre remei cassolà? ;)) 

Quines dades poden fer falta afegir al XF86Config???

Gracies per endevant

LauraReply to: