[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: squirrelmail sobre imap-sslDons la segona vegadam'has entès bé ;-) . Pel que m'ha semblat trobar per el google, algo existeix, ja que hi ha gent que ho utilitza, ara.... no he trobat més informació sobre com fer-ho.
:(


Em re-responc.

Rellegint el teu mail (ho hauria d'haver fet millor inicialment),
dedueixo que et referies a configurar un squirrelmail contra l'imapd-ssl
no pas a configurar-lo sobre un apache amb SSL.

Desconec si existeix una opció amb l'squirrelmail per consultar
directament un servidor IMAP sobre SSL (m'imagino que no és així perquè
les funcions imap_* de PHP no ho suporten). El què si que pots fer és
instal·lar el paquet "courier-imap", configurar-lo perquè només escolti
la interfície local (és el paràmetre ADDRESS de /etc/courier/imapd) i
fer que l'squirrelmail empri localhost:143 com a adreça del servidor.
Reply to: