[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problemes amb les X...
en primer lloc gàcies a tots els k em vau donar un cop de mà per
arreglar el lilo; ara ja torna a funcionar tot correctament.

ara el problema el tinc amb les X-windows....

fa uns dies vaig preguntar com instal·lar-les i se'm va recomentar
actualitzar la distribució, i ho vaig fer a "sarge" (si algú em pot
explicar la diferència entre Sarge i SID li estaré agraït); però segueix
sense voler instal·lar el KDE; per tal de capturar l'error que dona he
fet un "apt-get install kde >kde.log"; estic ulitlitzant el sources.list
de CALIU amb les línies de Sarge descomentades, i m'he assegurat de fer
un "apt-get update" i "apt-get upgrade" però segueix amb el mateix error.

adjuntu el fitxer amb aquests errors, així com el log que genera
"startx", perquè sembla que es vagi a carregar però després peta. tinc
una pantalla TFT connectada a la sortida digital de la tarja gràfica, no
sé si això hauria d'influir... amb el Knoppix em funciona correctaament
i vaig intentar modificar els fitxers de configuració locals agafant els
valors del knoppix; però com que no sé massa bé que havia de tocar i què
no va resultar amb un fracàs i vaig retornar als fitxers generats amb
"xf86config".

qualsevol ajuda, pista o anims són benvinguts (m'he proposat començar
l'any nou amb linux i m'agradaria veure alguna coseta més que la consola
;)  ).

                          lluis
This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
way. Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
to fixes@XFree86.Org. Before reporting bugs in pre-release versions,
please check the latest version in the XFree86 CVS repository
(http://www.XFree86.Org/cvs)

XFree86 Version 4.2.1.1 (Debian 4.2.1-12.1 20031003005825 james@nocrew.org) / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 18 October 2002
	If the server is older than 6-12 months, or if your card is
	newer than the above date, look for a newer version before
	reporting problems. (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: Linux 2.4.21-rc1-ac1-cryptoloop i686 [ELF] 
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
     (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
     (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sat Dec 13 12:35:12 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |  |-->Monitor "Generic Monitor"
(**) |  |-->Device "Generic Video Card"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc104"
(**) XKB: model: "pc104"
(**) Option "XkbLayout" "es"
(**) XKB: layout: "es"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "Generic Mouse"
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/CID" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/Speedo" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to "unix/:7100"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 7

(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Module ABI versions:
	XFree86 ANSI C Emulation: 0.1
	XFree86 Video Driver: 0.5
	XFree86 XInput driver : 0.3
	XFree86 Server Extension : 0.1
	XFree86 Font Renderer : 0.3
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	Module class: XFree86 Font Renderer
	ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.3
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 0.1.0
	ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3099 card 1106,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b099 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:08:0: chip 109e,036e card 1461,0004 rev 02 class 04,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:08:1: chip 109e,0878 card 1461,0004 rev 02 class 04,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0a:0: chip 10ec,8029 card 10ec,8029 rev 00 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3147 card 1106,0000 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 1106,0571 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:11:2: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 23 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:3: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 23 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1462,4720 rev 40 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0170 card 107d,287c rev a3 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) LoadModule: "scanpci"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Module scanpci: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 0.1.0
	ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
(II) UnloadModule: "scanpci"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (-1,0,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1 0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1 0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
	[0] -1 0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1 0	0xdde00000 - 0xdfefffff (0x2100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1 0	0xcdb00000 - 0xddcfffff (0x10200000) MX[B]
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus -1 I/O range:
(II) Bus -1 non-prefetchable memory range:
(II) Bus -1 prefetchable memory range:
(--) PCI: (0:8:0) BrookTree unknown chipset (0x036e) rev 2, Mem @ 0xdddfe000/12
(--) PCI:*(1:0:0) NVidia GeForce4 MX 460 rev 163, Mem @ 0xde000000/24, 0xd0000000/27, 0xddc80000/19, BIOS @ 0xdfee0000/17
(II) Addressable bus resource ranges are
	[0] -1 0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
	[1] -1 0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1 0	0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
	[1] -1 0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[2] -1 0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[3] -1 0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[4] -1 0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[5] -1 0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[6] -1 0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1 0	0xdddff000 - 0xdddfffff (0x1000) MX[B]
	[1] -1 0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
	[2] -1 0	0xdfee0000 - 0xdfefffff (0x20000) MX[B](B)
	[3] -1 0	0xddc80000 - 0xddcfffff (0x80000) MX[B](B)
	[4] -1 0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[5] -1 0	0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[6] -1 0	0xdddfe000 - 0xdddfefff (0x1000) MX[B](B)
	[7] -1 0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[8] -1 0	0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
	[9] -1 0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
	[10] -1 0	0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
	[11] -1 0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
	[0] -1 0	0xdddff000 - 0xdddfffff (0x1000) MX[B]
	[1] -1 0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
	[2] -1 0	0xdfee0000 - 0xdfefffff (0x20000) MX[B](B)
	[3] -1 0	0xddc80000 - 0xddcfffff (0x80000) MX[B](B)
	[4] -1 0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[5] -1 0	0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[6] -1 0	0xdddfe000 - 0xdddfefff (0x1000) MX[B](B)
	[7] -1 0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[8] -1 0	0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
	[9] -1 0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
	[10] -1 0	0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
	[11] -1 0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
	[0] -1 0	0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
	[1] -1 0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[2] -1 0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[3] -1 0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[4] -1 0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[5] -1 0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[6] -1 0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) All system resource ranges:
	[0] -1 0	0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
	[1] -1 0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[2] -1 0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[3] -1 0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[4] -1 0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[5] -1 0	0xdddff000 - 0xdddfffff (0x1000) MX[B]
	[6] -1 0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
	[7] -1 0	0xdfee0000 - 0xdfefffff (0x20000) MX[B](B)
	[8] -1 0	0xddc80000 - 0xddcfffff (0x80000) MX[B](B)
	[9] -1 0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[10] -1 0	0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1 0	0xdddfe000 - 0xdddfefff (0x1000) MX[B](B)
	[12] -1 0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[13] -1 0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[14] -1 0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[15] -1 0	0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
	[16] -1 0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
	[17] -1 0	0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
	[18] -1 0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
(II) LoadModule: "GLcore"
(WW) Warning, couldn't open module GLcore
(II) UnloadModule: "GLcore"
(EE) Failed to load module "GLcore" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	Module class: XFree86 Server Extension
	ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	Module class: XFree86 Server Extension
	ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.1.10
	Module class: XFree86 Font Renderer
	ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.3
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.4496
	Module class: XFree86 Server Extension
	ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.13.0
	Module class: XFree86 Server Extension
	ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "speedo"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a:spencode.o": No symbols found
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.1
	Module class: XFree86 Font Renderer
	ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.3
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.1
	Module class: XFree86 Font Renderer
	ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.3
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/vesa_drv.o
(II) Module vesa: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	Module class: XFree86 Video Driver
	ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.1.1, module version = 1.0.0
	Module class: XFree86 XInput Driver
	ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.3
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset vesa found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
	[0] -1 0	0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
	[1] -1 0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[2] -1 0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[3] -1 0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[4] -1 0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[5] -1 0	0xdddff000 - 0xdddfffff (0x1000) MX[B]
	[6] -1 0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
	[7] -1 0	0xdfee0000 - 0xdfefffff (0x20000) MX[B](B)
	[8] -1 0	0xddc80000 - 0xddcfffff (0x80000) MX[B](B)
	[9] -1 0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[10] -1 0	0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1 0	0xdddfe000 - 0xdddfefff (0x1000) MX[B](B)
	[12] -1 0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[13] -1 0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[14] -1 0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[15] -1 0	0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
	[16] -1 0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
	[17] -1 0	0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
	[18] -1 0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
(II) resource ranges after probing:
	[0] -1 0	0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
	[1] -1 0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[2] -1 0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[3] -1 0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[4] -1 0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[5] -1 0	0xdddff000 - 0xdddfffff (0x1000) MX[B]
	[6] -1 0	0xe0000000 - 0xe7ffffff (0x8000000) MX[B]
	[7] -1 0	0xdfee0000 - 0xdfefffff (0x20000) MX[B](B)
	[8] -1 0	0xddc80000 - 0xddcfffff (0x80000) MX[B](B)
	[9] -1 0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[10] -1 0	0xde000000 - 0xdeffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1 0	0xdddfe000 - 0xdddfefff (0x1000) MX[B](B)
	[12] 0 0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[13] 0 0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[14] 0 0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[15] -1 0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[16] -1 0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[17] -1 0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[18] -1 0	0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX[B]
	[19] -1 0	0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
	[20] -1 0	0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
	[21] -1 0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
	[22] 0 0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[23] 0 0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) VESA(0): initializing int10
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
(II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 65536 kB
(II) VESA(0): VESA VBE OEM: WinFast VGA BIOS.
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 4.23
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: Leadtek Research Inc.
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: NV17 () Board
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev A2
(**) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 24
(==) VESA(0): RGB weight 888
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
(II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) VESA(0): Manufacturer: SNY Model: 1e70 Serial#: 16843009
(II) VESA(0): Year: 2003 Week: 2
(II) VESA(0): EDID Version: 1.3
(II) VESA(0): Digital Display Input
(II) VESA(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 27
(II) VESA(0): Gamma: 2.20
(II) VESA(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode
(II) VESA(0): redX: 0.640 redY: 0.340  greenX: 0.290 greenY: 0.610
(II) VESA(0): blueX: 0.140 blueY: 0.070  whiteX: 0.283 whiteY: 0.298
(II) VESA(0): Supported VESA Video Modes:
(II) VESA(0): 720x400@70Hz
(II) VESA(0): 640x480@60Hz
(II) VESA(0): 800x600@60Hz
(II) VESA(0): 1024x768@60Hz
(II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
(II) VESA(0): Supported Future Video Modes:
(II) VESA(0): #0: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) VESA(0): Supported additional Video Mode:
(II) VESA(0): clock: 108.0 MHz  Image Size: 338 x 270 mm
(II) VESA(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
(II) VESA(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
(II) VESA(0): Ranges: V min: 57 V max: 63 Hz, H min: 28 H max: 65 kHz, PixClock max 110 MHz
(II) VESA(0): Monitor name: SDM-X72
(II) VESA(0): Serial No: 4760417
(II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 100 (640x400)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 640
	XResolution: 640
	YResolution: 400
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 14
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 640
	BnkNumberOfImagePages: 14
	LinNumberOfImagePages: 14
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 101 (640x480)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 640
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 10
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 640
	BnkNumberOfImagePages: 10
	LinNumberOfImagePages: 10
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 102 (800x600)
	ModeAttributes: 0x31f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 100
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 4
	BitsPerPixel: 4
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 3
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 14
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinBytesPerScanLine: 100
	BnkNumberOfImagePages: 14
	LinNumberOfImagePages: 14
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 108500000
Mode: 103 (800x600)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 800
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 6
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 800
	BnkNumberOfImagePages: 6
	LinNumberOfImagePages: 6
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 104 (1024x768)
	ModeAttributes: 0x31f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 128
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 4
	BitsPerPixel: 4
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 3
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 6
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinBytesPerScanLine: 128
	BnkNumberOfImagePages: 6
	LinNumberOfImagePages: 6
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 108500000
Mode: 105 (1024x768)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 1024
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 3
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1024
	BnkNumberOfImagePages: 3
	LinNumberOfImagePages: 3
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 106 (1280x1024)
	ModeAttributes: 0x31f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 160
	XResolution: 1280
	YResolution: 1024
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 4
	BitsPerPixel: 4
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 3
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 3
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0x0
	LinBytesPerScanLine: 160
	BnkNumberOfImagePages: 3
	LinNumberOfImagePages: 3
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 108500000
Mode: 107 (1280x1024)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 1280
	XResolution: 1280
	YResolution: 1024
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1280
	BnkNumberOfImagePages: 1
	LinNumberOfImagePages: 1
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 10e (320x200)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 640
	XResolution: 320
	YResolution: 200
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 30
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 640
	BnkNumberOfImagePages: 30
	LinNumberOfImagePages: 30
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 10f (320x200)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 1280
	XResolution: 320
	YResolution: 200
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 14
	RedMaskSize: 8
	RedFieldPosition: 16
	GreenMaskSize: 8
	GreenFieldPosition: 8
	BlueMaskSize: 8
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 8
	RsvdFieldPosition: 24
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1280
	BnkNumberOfImagePages: 14
	LinNumberOfImagePages: 14
	LinRedMaskSize: 8
	LinRedFieldPosition: 16
	LinGreenMaskSize: 8
	LinGreenFieldPosition: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 8
	LinRsvdFieldPosition: 24
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 111 (640x480)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 1280
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 4
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1280
	BnkNumberOfImagePages: 4
	LinNumberOfImagePages: 4
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 112 (640x480)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 2560
	XResolution: 640
	YResolution: 480
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 8
	RedFieldPosition: 16
	GreenMaskSize: 8
	GreenFieldPosition: 8
	BlueMaskSize: 8
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 8
	RsvdFieldPosition: 24
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 2560
	BnkNumberOfImagePages: 1
	LinNumberOfImagePages: 1
	LinRedMaskSize: 8
	LinRedFieldPosition: 16
	LinGreenMaskSize: 8
	LinGreenFieldPosition: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 8
	LinRsvdFieldPosition: 24
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 114 (800x600)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 1600
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 2
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1600
	BnkNumberOfImagePages: 2
	LinNumberOfImagePages: 2
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 115 (800x600)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 3200
	XResolution: 800
	YResolution: 600
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 8
	RedFieldPosition: 16
	GreenMaskSize: 8
	GreenFieldPosition: 8
	BlueMaskSize: 8
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 8
	RsvdFieldPosition: 24
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 3200
	BnkNumberOfImagePages: 1
	LinNumberOfImagePages: 1
	LinRedMaskSize: 8
	LinRedFieldPosition: 16
	LinGreenMaskSize: 8
	LinGreenFieldPosition: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 8
	LinRsvdFieldPosition: 24
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 117 (1024x768)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 2048
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 2048
	BnkNumberOfImagePages: 1
	LinNumberOfImagePages: 1
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 118 (1024x768)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 4096
	XResolution: 1024
	YResolution: 768
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 8
	RedFieldPosition: 16
	GreenMaskSize: 8
	GreenFieldPosition: 8
	BlueMaskSize: 8
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 8
	RsvdFieldPosition: 24
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 4096
	BnkNumberOfImagePages: 1
	LinNumberOfImagePages: 1
	LinRedMaskSize: 8
	LinRedFieldPosition: 16
	LinGreenMaskSize: 8
	LinGreenFieldPosition: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 8
	LinRsvdFieldPosition: 24
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 11a (1280x1024)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 2560
	XResolution: 1280
	YResolution: 1024
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 2560
	BnkNumberOfImagePages: 1
	LinNumberOfImagePages: 1
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 130 (320x200)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 320
	XResolution: 320
	YResolution: 200
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 62
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 320
	BnkNumberOfImagePages: 62
	LinNumberOfImagePages: 62
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 131 (320x400)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 320
	XResolution: 320
	YResolution: 400
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 30
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 320
	BnkNumberOfImagePages: 30
	LinNumberOfImagePages: 30
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 132 (320x400)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 640
	XResolution: 320
	YResolution: 400
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 14
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 640
	BnkNumberOfImagePages: 14
	LinNumberOfImagePages: 14
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 133 (320x400)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 1280
	XResolution: 320
	YResolution: 400
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 6
	RedMaskSize: 8
	RedFieldPosition: 16
	GreenMaskSize: 8
	GreenFieldPosition: 8
	BlueMaskSize: 8
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 8
	RsvdFieldPosition: 24
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1280
	BnkNumberOfImagePages: 6
	LinNumberOfImagePages: 6
	LinRedMaskSize: 8
	LinRedFieldPosition: 16
	LinGreenMaskSize: 8
	LinGreenFieldPosition: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 8
	LinRsvdFieldPosition: 24
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 134 (320x240)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 320
	XResolution: 320
	YResolution: 240
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 30
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 320
	BnkNumberOfImagePages: 30
	LinNumberOfImagePages: 30
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 135 (320x240)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 640
	XResolution: 320
	YResolution: 240
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 19
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 640
	BnkNumberOfImagePages: 19
	LinNumberOfImagePages: 19
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 136 (320x240)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 1280
	XResolution: 320
	YResolution: 240
	XCharSize: 8
	YCharSize: 8
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 10
	RedMaskSize: 8
	RedFieldPosition: 16
	GreenMaskSize: 8
	GreenFieldPosition: 8
	BlueMaskSize: 8
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 8
	RsvdFieldPosition: 24
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1280
	BnkNumberOfImagePages: 10
	LinNumberOfImagePages: 10
	LinRedMaskSize: 8
	LinRedFieldPosition: 16
	LinGreenMaskSize: 8
	LinGreenFieldPosition: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 8
	LinRsvdFieldPosition: 24
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 13d (640x400)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 1280
	XResolution: 640
	YResolution: 400
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 6
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1280
	BnkNumberOfImagePages: 6
	LinNumberOfImagePages: 6
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 13e (640x400)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 2560
	XResolution: 640
	YResolution: 400
	XCharSize: 8
	YCharSize: 16
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 32
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 2
	RedMaskSize: 8
	RedFieldPosition: 16
	GreenMaskSize: 8
	GreenFieldPosition: 8
	BlueMaskSize: 8
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 8
	RsvdFieldPosition: 24
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 2560
	BnkNumberOfImagePages: 2
	LinNumberOfImagePages: 2
	LinRedMaskSize: 8
	LinRedFieldPosition: 16
	LinGreenMaskSize: 8
	LinGreenFieldPosition: 8
	LinBlueMaskSize: 8
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 8
	LinRsvdFieldPosition: 24
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 147 (1400x1050)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 1400
	XResolution: 1400
	YResolution: 1050
	XCharSize: 8
	YCharSize: 14
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 8
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 4
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 0
	RedFieldPosition: 0
	GreenMaskSize: 0
	GreenFieldPosition: 0
	BlueMaskSize: 0
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 1400
	BnkNumberOfImagePages: 1
	LinNumberOfImagePages: 1
	LinRedMaskSize: 0
	LinRedFieldPosition: 0
	LinGreenMaskSize: 0
	LinGreenFieldPosition: 0
	LinBlueMaskSize: 0
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000
Mode: 148 (1400x1050)
	ModeAttributes: 0x39f
	WinAAttributes: 0x7
	WinBAttributes: 0x0
	WinGranularity: 64
	WinSize: 64
	WinASegment: 0xa000
	WinBSegment: 0x0
	WinFuncPtr: 0xc000b02c
	BytesPerScanline: 2800
	XResolution: 1400
	YResolution: 1050
	XCharSize: 8
	YCharSize: 14
	NumberOfPlanes: 1
	BitsPerPixel: 16
	NumberOfBanks: 1
	MemoryModel: 6
	BankSize: 0
	NumberOfImages: 1
	RedMaskSize: 5
	RedFieldPosition: 11
	GreenMaskSize: 6
	GreenFieldPosition: 5
	BlueMaskSize: 5
	BlueFieldPosition: 0
	RsvdMaskSize: 0
	RsvdFieldPosition: 0
	DirectColorModeInfo: 0
	PhysBasePtr: 0xd0000000
	LinBytesPerScanLine: 2800
	BnkNumberOfImagePages: 1
	LinNumberOfImagePages: 1
	LinRedMaskSize: 5
	LinRedFieldPosition: 11
	LinGreenMaskSize: 6
	LinGreenFieldPosition: 5
	LinBlueMaskSize: 5
	LinBlueFieldPosition: 0
	LinRsvdMaskSize: 0
	LinRsvdFieldPosition: 0
	MaxPixelClock: 229500000

Total Memory: 1024 64Kb banks (64M)
(EE) VESA(0): No matching modes
(II) UnloadModule: "vesa"
(II) UnloadModule: "ddc"
(II) UnloadModule: "int10"
(II) UnloadModule: "vbe"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.

Fatal server error:
no screens found

When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to submit@bugs.debian.org.

Reading Package Lists...
Building Dependency Tree...
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.

Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:

The following packages have unmet dependencies:
 kde: Depends: kdelibs3 but it is not installable
    Depends: libarts but it is not installable or
        libarts-alsa but it is not installable or
        libarts-bin but it is not installable
    Depends: libkmid but it is not installable or
        libkmid-alsa but it is not installable or
        libkmid-bin but it is not installable
    Depends: kdebase but it is not going to be installed or
        kdebase3 but it is not installable
    Depends: kdebase-audiolibs but it is not installable or
        kdebase3-audiolibs but it is not installable
    Depends: kdebase-libs but it is not installable or
        kdebase3-libs but it is not installable
    Depends: kdebase-doc but it is not installable or
        kdebase3-doc but it is not installable
    Depends: kscreensaver but it is not installable or
        kscreensaver3 but it is not installable
    Depends: kdewallpapers but it is not installable or
        kdewallpapers3 but it is not installable
    Depends: kab but it is not installable
    Depends: karm but it is not installable
    Depends: knotes but it is not installable
    Depends: kpm but it is not installable
    Depends: kfract but it is not installable

Reply to: