[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

versio nova de DebianHola 

fa un temps es va dir que tindriem aviat una versio nova de Debian que
podria substituir a la woody, que ja està molt desfasada. En sabeu
alguna cosa? 
 I també vaig sentir que treurien el kernel 2.6 com a estable en
desembre, alguna noticía?

Siau!!

Laura
   -----Laura P.M.-----
Linux Registered User #294719
    http://webgnu.tk
  --------------------Reply to: