[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Webs que no es veuenA mi em passava abans, em vaig informar i em van dir que tenia a veure amb el meu proveïdor i no sé quina cosa havia de configurar (ell, jo no).

El cas és que un bon dia vaig començar a accedir a planes que no podia accedir abans i sense jo canviar res, per la qual cosa suposo que devia ser el meu proveïdor qui va canviar allò que havia de canviar.

Més, seguint les respostes a la pregunta que vaig fer a la llista de Galeon:
http://sourceforge.net/mailarchive/message.php?msg_id=2433632


Albert Mallada wrote:
Hola:

Hi ha algunes webs que no les veig des de Debian , no hem respon ni el ping i el mozilla respon connection was refused, ara bé amb la mateixa màquina i connexió desde windows les veig perfectament, hem passa p.e. amb www.anuntis.com

Primer pensava que era un error de les webs que visitaba o del meu proveidor d'internet però ara veig que és un problema meu.
El problema és que no se ni per on començar a mirar.
Podria ser de les regles, la configuració de xarxa (IPV4, IPV6) ???? Hem perdo una mica per aquests camins

Gracies i una salutació
--
Quim Gil
http://interactors.coop

Attachment: pgpkDqeyVkzTv.pgp
Description: PGP signature


Reply to: