[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sense conexió després de recompilar el nucliOn Tue, Nov 18, 2003 at 04:26:52PM +0100, Guillem Barba wrote:
> 
> wallux85:~# ifconfig eth0
> eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:7D:A4:28:EB
>      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
>      RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>      TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>      collisions:0 txqueuelen:100
>      RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
>      Interrupt:11
> 
> 
> i així amb l'antic
> wallux85:~# ifconfig eth0
> eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:7D:A4:28:EB
>      inet addr:192.168.123.191 Bcast:192.168.123.255 Mask:255.255.255.0
>      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
>      RX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
>      TX packets:132 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
>      collisions:0 txqueuelen:100
>      RX bytes:38364 (37.4 KiB) TX bytes:16514 (16.1 KiB)
>      Interrupt:11 Base address:0xb000

Em sap greu però aquí ja em perdo. Sembla que amb el nucli nou
no tens assignada cap adreça IP a la targeta (segona línia).

No se, no se... et dona errors això?:

ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 192.168.123.191 netmask 255.255.255.0 up 

> A la configuració del nucli activo l'IPX de NetBios (perquè a casa
> tinc altres ordinadors amb windows dels que vull "agafar" les impresores)
> i potser és aquest el problema.

No crec que tingui res a veure, però no necessites IPX per agafar
impressores del Windows, en tens prou amb TCP/IP. Es fa amb un
programa que es diu Samba.

> si és una questió d'instal·lar en el nucli nou, on ho puc mirar?

Home, potser ho hauràs de provar amb un més antic a veure que
passa. Jo tinc una targeta com la teva i amb el 2.4.21 em
funciona amb aquesta configuració:

Network Device Support -> Ethernet (10 or 100Mbit)
...
RTL-8139 C+ PCI			NO
RTL-8139 PCI			SÍ
 Use PIO...			NO
 Support for uncommon...	SÍ
 Support for older...		NO
 Use older RX-reset...		NO
...

Salut,

-
ernestReply to: