[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sense conexió després de recompilar el nucli> On Mon, Nov 17, 2003 at 12:58:35AM +0100, Guillem Barba wrote:
>>
>> però el que primer m'he trobat és que no tinc internet al
>> nou nucli (a l'antic sí).
>> he confirmat que al nucli he inclòs suport per la meva targeta de
>> xarxa  (Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC).
>
> Fes 'dmesg|grep eth' a veure que et diu. Per anar bé hauria de sortir
> una cosa així:
>
> ernest@doriath:~$ dmesg | grep eth
> eth0: D-Link DFE-538TX (RealTek RTL8139) at 0xe0f54000,
> 00:50:ba:ac:f8:4c, IRQ 21 eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8139C'
> eth0: Setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner
> ability 45e1.
>
> Per mirar el tema del USB, pots fer el mateix canviant 'eth' per 'usb'.
>
>> per cert, hi ha alguna traducció del "make xconfig" al català (o si no
>>  al castellà)?
>
> Això no ho crec.
>
> Salut,

Hi havia un payo que crec que va traduir el "menuconfig" de la compilacio
del nucli al catala. pero no recordo ni la web ni res.

Google will help.


bye.


>
> --
> Ernest Adrogué
> eadrogue(at)gmx.net
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
ASCII ribbon campaign ( )
 - against HTML email  X
             & vCards / \

Fingerprint = 2B9C 9816 5288 F540 5AF9 F8E7 9DEE C09B ADB7 9889
registered at keyserver.net
Reply to: