[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Pàgina web amb el Composer de Mozilla no funciona amb el IExplorer enWindows> Ara bé, el misteri d'aquesta pagineta continua. L'he refeta amb
> l'OpenOffice. En Linux, sense problemes. En Windows, no s'activaven els
> vincles tot i aparèixer les dreceres correctes en l'indicador d'adreces

Per què no ens passes els errors en concret. Què diu?
O senzillament no s'obra?

No serà cosa d'enllaços relatius i absoluts, no?
Reply to: