[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsOn Tuesday 01 July 2003 22:30, Francesc Alted wrote:

> A Dilluns 30 Juny 2003 15:16, Xavier Noria va escriure:
> >     filehandle -> identificador d'arxiu
> >     dirhandle  -> identificador de directori
>
> Um, jo no vaig dir-te res quan ho preguntares, pero ara em sembla que
> els copnceptes de "xxxhandle" no es corresponen ben be amb els de
> "identificador de xxx", sino amb els de "manegador de xxx", pero fins
> i tot no se si "manegador" es correcte catala.

Gracies!

Sip, "identificador" m'ho vaig treure justament de la maniga :-). 

Les dues opcions eren "descriptor" i "manegador" (dit correctament), 
pero el primer no m'agradava perque a Perl no es un enter, i el segon 
tampoc perque no m'agrada la imatge de "manegar" un arxiu via, posem, 
FILE. Com que FILE identifica l'arxiu en el codi, serveix per 
referir-t'hi, "identificador" em va semblar prou be, tot i que no es 
una traduccio literal. D'aquesta manera, a <FILE>, FILE juga el paper 
d'identificador i es l'operador <> el que "manega" el fitxer.

-- fxnReply to: