[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pàgines de projectesHola Leo,

On Tue, Jun 17, 2003 at 07:49:27PM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> voldria penjar un projecte que he fet, en concrec el meu pfc. En principi 
> tenia previst penjar-ho a la meva pàgina web. Bé no en tinc, però suposo que 
> en tindré. La meva qüestió és sobre sourceforge. 
> 
> Havia pensat penjar-ho allà, però tenia la imatge que hi havia hagut marrons 
> amb el programari lliure i gnu. Algú em pot posar al dia sobre aixó, i si és 
> convenient penjar projectes a sourceforge?

La meua opinió sobre SF és clara: fugir!

Ja han comentat per ací el tema de que va arribar un punt (ja fa anys)
que VA Linux va decidir que el programari que feia anar SF.net pasava a
ser propietari, quan era GPL anteriorment. Això vol dir que els milers
de projectes que estaven a SF de sompte depenien de software propietari
per al seu desenvolupament (crec que ara SF utilitza Oracle per darrere,
perque, segons va dir un dels enginyers que treballa(va?) a SF, per a
coses tan grans necessitaven una BD "de veritat", i no existia cap
lliure). Am í això em va tocar prou els collons, i vaig començar a
promoure la eixida de SF dels projectes en els que participava.

També està el tema de quant de temps li queda de vida a SF. VA Software
tenia moltísima pasta al banc, i a base de perdues milionaries cada
trimestre aquest coixi s'els ha esgotat prou. La veirtat, pensava que
tancarien SF prou ràpid, i em sorpren que encara estiga funcionant. Però
ara sí que hi ha simptomes de coses greus: el servidor de CVS rebutja
moltísimes connexions perque està saturat, i la resposta de SF és que no
ho arreglaran fins l'Agost, quan VA els done un servidor més gran. Fa
poc, els desenvolupadors de linux-ia64 van demanar una llista nova, i la
necessitaven urgentment (no se els detalls). En fí, que els van dir que
en menys d'una setmana, ni de conya (tenen molt poca gent ja dedicada a
l'administració o tal) i aleshores van moure les llistes a
vger.kernel.org aquesta setmana. No se, és com si VA haguès retallat la
inversió en SF.net radicalment.

Mira't berlios, savannah o qualsevol altre, com ja t'han dit. Jo
evitaria SF perque (encara) pense que és qüestió de temps que tancarà...

Això no lleva que els estiga agraïts per tot el que han fet per els meus
5 projectes en el passat, però la cosa no pinta gens bé.

Si serveix de algo, aquesta és la opinió general a #debian- devel, ahir
es va parlar del tema pq algú es queixaba del mal funcionament del CVS i
tots coincidien en la urgència de moure les coses interessants a altres
llocs.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpkCp8DHzgpe.pgp
Description: PGP signature


Reply to: