[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT: traduccio d'uns motsHola! Disculpeu l'off-topic pero no he tingut gens de sort amb 
diccionaris, cercaterm, etc.

Estic preparant un curs de Perl en catala i m'agradaria saber si hi ha 
traduccions acceptades o si mes no comunes en argot nostre d'"array", 
"hash table" i "handle" com ara a "file handle".

Aprofito per dir que fa uns dies vaig instal.lar el paquet de catala per 
a KDE3 (sempre he treballat amb configuracions d'idioma per defecte) i 
estic impressionat de la feina que hi ha feta. Si no vaig errat en 
aquesta llista hi ha molta de la gent que ho fa possible. Moltes 
gracies a tots!!!

fxn
-- 
$_=q;Barcelona Perl Mongers;,$/=y,gaudi,,,;map$,+=(split//)*(-1)**$e++,
(split)[.11_09,1.714];$.=qq~~!~m~erce~;$"=y,catalunya,,,$;=y,rambles,,,
$*=$/^$.;$:=$.+length,$@=$***$**$/**$*%$:,$%=$/*$"-$*;print+chr($_<012?
"10$_":/^1/?"1$_":$_)for($**($**$%-$//$/),$%-$*,$,*$/,$***$***$*,$***$,
,$"*$@+$**$/,$**$,,$;,$***$***$*,$***$*,$.,$**$",$***$,,$***$***$**$,=>
~~$.,$"*$*,$***$/,$***$,,$,-$.,$"*$@+$**$/,$;*$/**$*,$",$.,++$@+by_fxn)Reply to: