[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

detenir processos



En unaltre missatge al forum, em vaig queixar de lo leeeent que va kde (kde 
2.2 woody) en la meva màquina (PII 266, 128 RAM, tarja gràfica integrada ati 
rage pro 2mb) Ja sé que no és cap bala de màquina, però inclús un devorador 
de recursos inútils com w98 va més del DOBLE de ràpid. Utilitzo els drivers 
vesa per les X donat que el de ati no funcionava. Per què passa això? He 
pensat que podria ser que tinc massa processos corrent en la màquina, doncs 
com la tinc per aprendre, hi he instal.lat un munt de coses. Voldria provar 
de configurarla perque no carregui tantes coses en l'arrencada i veure si 
millora, però no sé com fer-ho. Lo del inetd, xinetd, etc em sembla un 
galimatíes, i llegint els man i howtos no n'he tret l'aigua clara. Com 
s'evita que un dimoni o programa es carregui en l'arrencada?

Ricard



Reply to: