[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com processar una pàgina web [ajuda]A Divendres 13 Juny 2003 18:10, Xavier Noria va escriure:
>   Angles:
>   $ wget -q -O- 'http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/' | perl -n0777e
> 'm,(<b>\s*Explanation:\s*</b>.*?)<p>\s*<center>$,ms; print $1'
>
>   Castella:
>   $ wget -q -O- 'http://www.astrored.org/astrofotos/apod/' | perl
> -n0777e 'm,<div.*?>(.*?)</div>,ms; print $1'
>
> El tema esta en mirar-se el codi font i usar expressions regulars en
> comptes de cut and friends.
>

 Copeta de cava a la salut del perl languaje. En tinc un altre d'expressions 
regulars en bash (pedaç de codi estret de les fonts del nucli) que m'assembla 
que ja puc potinejar amb perl (aquest si que és una bojeria), però de moment 
funciona.

 Ja de pasada n'hem aprés un xic més. Gràcies a tots dos per respondre :))

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-8+opt

-

Attachment: pgpsOjlt34Q9g.pgp
Description: signature


Reply to: