[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Com processar una pàgina web [ajuda] Hola llista

 Necessitaria una indicació a sobre de com estreure un paràgraf d'una pàgina 
web, el format de la mateixa és força estàtic però la quantitat de línies a 
estreure sol variar sovint i m'asembla que el meu mètode es pot simplificar 
però no sé com.

 De moment uso grep -n | cut per a saber a quina línia està el principi i fí 
del paràgraf, per a després passar-hi el head i tail per a quedar-me amb el 
que vull, a tot plegat m'ha quedat un codi molt engorrós: Teniu cap idea o 
comandament que ho puga solventar? Gràcies

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-8+opt

-Reply to: