[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kde 3.1 en una woodyOn Sat, Jun 14, 2003 at 06:10:30AM +0200, Ricard Pradell Buxó wrote:
> he llegit a bulmalug:
> 
> Quienes hayais instalado KDE 3.1.2 en Debian Woody (stable) os habréis dado 
> cuenta de que es muy fácil hacerlo, añadiendo tan sólo la siguiente línea a 
> nuestro sources.list: 
> deb http://download.kde.org/stable/3.1.2/Debian stable main

¡! Em sorprén que s'haja de posar "stable" i no "testing" o "sarge".

Només això.


Pepe.

> 
> Bé, això és el que he fet, i em sembla que no ha funcionat... Com puc saber 
> quina és la versió de kde que tinc? Perque el "centre de control diu que tinc 
> encara 2.2. El cas és que la única diferència que noto desde que he fet això 
> és que el sistema em va força més lent, però te exactament el mateix aspecte, 
> opcions i programes que tenia abans. 
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

-- 
José Marcos Chalmés García - gnupg.org: 0x6FDE933B
--------------------------------------------------
 jmchalmes@polinux.upv.es - jmchalmes@eresmas.com
 http://www.valux.org - http://www.polinux.upv.es
--------------------------------------------------Reply to: