[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compilador per defecte


From: Lluis <xscript@gmx.net>
To: Llista d'Usuaris de Debian <debian-user-catalan@lists.debian.org>
Subject: Compilador per defecte
Date: Wed, 28 May 2003 18:08:27 +0200

bones!
doncs que ara que sarge (testing) ha posat el gcc-3.2 en el llistat de
paquets, tb han canviat el compilador per defecte, que passa ara a ser el
3.2 (enlloc del 2.95 d'abans)

doncs be, el que jo empregunto es com m'ho puc fer per tornar a l'estat
anterior, on gcc-2.95 era el compilador per defecte; n'hi ha prou amb
canviar el link /usr/bin/gcc.real de gcc-3.2 a gcc-2.95? o s'han de canviar
mes coses? (de fet no es imperatori fer el canvi, nomes ho pregunto per
curiositat :P)

gracies
--
 "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
 something new, the whole world becomes that much richer."
 -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
 Tollbooth


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Crec que és sufucient canviar els enllaçós. Crec que hauries de canviar /usr/bin/gcc a /usr/bin/gcc-2.95

salut

fermath

_________________________________________________________________
Localiza y ponte en contacto con tus antiguos compañeros de clase en MSN Compañeros. http://mipasado.msn.es/Reply to: