[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Compilador per defecteHola:
Dons això algú em podria dir quin és el compilador per defecte que hi ha a la Sarge.
Jo tinc:

xarx@moixero:~$ gcc -v
Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i386-linux/3.2.3/specs
Configured with: ../src/configure -v --enable-languages=c,c++,java,f77,objc,ada --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/3.2 --enable-shared --with-system-zlib --enable-nls --without-included-gettext --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu --enable-java-gc=boehm --enable-objc-gc i386-linux
Thread model: posix
gcc version 3.2.3 20030415 (Debian prerelease)

Em sebla que ho vaig modificar.
Gràcies.
Salut.

Xarx
--
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux  (Usuari registrat n. 92028)
Debian Sarge
Kernel 2.4.20
_________________________________________________________
Reply to: