[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compilador per defecte"fermath fermath" <fermath_fermath@hotmail.com> escrigué:
> >doncs be, el que jo empregunto es com m'ho puc fer per tornar a l'estat
> >anterior, on gcc-2.95 era el compilador per defecte; n'hi ha prou amb
> >canviar el link /usr/bin/gcc.real de gcc-3.2 a gcc-2.95? o s'han de canviar
> >mes coses? (de fet no es imperatori fer el canvi, nomes ho pregunto per
> >curiositat :P)

Sincerament, jo et recomanaria que et quedessis amb el 3.2. És un compilador molt més complert, que permet menys errors de l'usuari i molt més exigent amb el codi picat. Això, com ja deus saber, fa que es redueixin brutalment els possibles 'bugs' del programa. De fet, hi ha coses un pèl 'tricky' que el 2.95 es menjava i que -en canvi- el 3.2 no només es queixa sinó que dóna error...

> Crec que és sufucient canviar els enllaçós. Crec que hauries de canviar 
> /usr/bin/gcc a /usr/bin/gcc-2.95

Això sempre que si programes en C++ no linkis contra llibreries no-estàndar. És a dir, que en el moment que hagis de passar al gcc l'opció -lNomDUnaLlibreriaX aquesta llibreria tb ha de ser compilada amb 3.2, pq sinó el procés de linkat serà impossible...
En C, no hi ha cap problema (només depèn del paquet glibc).

Sort...

albert...

-- 
Albert J. MORA - MTG / IUA / UPF - PLUG
phone: +34 93542.2199
email: amora@iua.upf.es
wpage: http://www.iua.upf.es/~amora

Attachment: pgpWNyuWWAAxT.pgp
Description: PGP signature


Reply to: