[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar la data desde consolaOn dc, 2003-05-28 at 00:11, Ricard Pradell Buxó wrote:
> Utilitzo woody en un vell 486 en modus consola (no dóna per més) per aprendre. 
> El cas és que no he trobat manera de canviar-li la data que em mostra el 
> comandament "date", que imagino que és la del sistema, per que em surt uns 
> quants dies edarrerida (potser la pila del sistema ja fa figa...).
> Hi ha alguna manera de fer-ho?
> 

Del man date...
 date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

T'escric això a les 2:58 de la nit del 28 de maig... Si jo li vull
introduir aquesta data faria, com a root:

date 052802582003

Utilitza el ntpdate però, com comentava l'Antoni, si tens connexió a
internet.

-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_puntbarra_com.asc
Empremta digital: 02AB 56FF 59F3 A1F1 34FE  4190 3158 C8C1 80E8 5CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: