[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Login GnomeHome, crec que el millor es fer ctrl+alt+f1 (o la consola que vulguis; crec
que es ctrl+alt pero pot ser un de sol...?) . des d'alli crees un user
(adduser?). Ara podras entrar des de la compte creada i fer un su . . .per
exemple

----- Original Message -----
From: Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.org>
To: David Barrabes <davidb@tau.uab.es>
Cc: <debian-user-catalan@lists.debian.org>
Sent: Tuesday, May 27, 2003 10:20 PM
Subject: Re: Login Gnome


> El Tue, May 27, 2003 at 08:47:59PM +0200, David Barrabes deia:
> >
> >    Tinc un problema, després d'aconseguir instal·lar les X, ara, quan
> >    arrenco l'ordinador em demana el login (es manager es el Gnome), però
> >    quan intento entrar com a root em diu que aquest no te dret a entrar
a
> >    les X, algu sap com puc canviar això?
> >
>
>  /etc/gdm/gdm.conf
>
> [security]
> AllowRoot=1
>
>
> crec. No sé si és un forat de seguretat gaire gran.
>
>
> --
> Xavi Drudis Ferran
> xdrudis@tinet.org
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>Reply to: