[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Error després d'actualitzarOn dc, 2003-05-14 at 11:33, Albert Cervera Areny wrote:
> Hola, sóc nou a la llista tot i que em fa l'efecte que alguns compartim altres 
> llistes de correu pel que vaig veure als arxius de la llista.. :) però, bé, 
> vaig al gra:
> 
> Des de fa tres o quatre dies quan acabo d'actualitzar amb el dselect al final 
> em dóna el següent error:
> 
> Fetched 3568kB in 2m17s (26.0kB/s)
> Reading Package Lists... Done
> Merging Available information
> E: Internal Error, Unable to parse a package record
> 
> update available list script returned error exit status 100.
> Press <enter> to continue.
> 
> Vaig treure els "sources" no oficials per veure si era un problema d'algun 
> llistat de paquets incorrectes però no va servir de res. També vaig provar 
> d'eliminar els fitxers en què es desa els paquets de cada origen de forma que 
> va haver d'actualitzar els llistats de tots però tampoc hi va haver manera :(
> 

A mi em va passar quelcom de semblant i era perquè efectivament una
"source" no oficial devia tenir algun error en la llista de paquets. La
vaig treure i ja està.

Si et serveix d'alguna cosa, el meu arxiu /etc/apt/sources.list actual
és el següent (no cal dir que des de la UPC és la millor opció):

-------
# Servidor principal de debian per si falla el mirror de RedIris
#deb ftp://ftp.es.debian.org/debian stable main contrib non-free
#deb ftp://ftp.es.debian.org/debian-non-US stable non-US/main
non-US/contrib non-US/non-free

# Mirror de RedIRIS
#deb ftp://ftp.rediris.es/debian stable main contrib non-free
#deb ftp://ftp.rediris.es/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free

# Repositori per les actualitzacions de seguretat
#deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
#deb http://security.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free

# Repositori de les fonts dels paquets
#deb-src ftp://ftp.rediris.es/debian stable main contrib non-free
#deb-src ftp://ftp.rediris.es/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free

# Adreces del mirall de CALIU

#Woody (stable)
deb http://ftp.caliu.info/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free
deb-src http://ftp.caliu.info/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free
deb http://ftp.caliu.info/debian/ stable main non-free contrib
deb-src http://ftp.caliu.info/debian/ stable main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free

#Sarge (testing)
deb http://ftp.caliu.info/debian-non-US testing/non-US main contrib
non-free
deb-src http://ftp.caliu.info/debian-non-US testing/non-US main contrib
non-free
deb http://ftp.caliu.info/debian/ testing main non-free contrib
deb-src http://ftp.caliu.info/debian/ testing main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free

#Sid (unstable)
#deb http://ftp.caliu.info/debian-non-US unstable/non-US main contrib
non-free
#deb-src http://ftp.caliu.info/debian-non-US unstable/non-US main
contrib non-free
#deb http://ftp.caliu.info/debian/ unstable main non-free contrib
#deb-src http://ftp.caliu.info/debian/ unstable main non-free contrib

-- 
*****************************************
* Orestes Mas              *
* Universitat Politècnica de Catalunya *
* Gran Capità s/n Mòdul D4, Campus Nord *
* 08034 BARCELONA            *
* Tel.: +34.93.401.70.72        *
* Fax.: +34.93.401.72.00        *
* email: orestes@tsc.upc.es       *
*****************************************Reply to: