[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Error després d'actualitzarHola, sóc nou a la llista tot i que em fa l'efecte que alguns compartim altres 
llistes de correu pel que vaig veure als arxius de la llista.. :) però, bé, 
vaig al gra:

Des de fa tres o quatre dies quan acabo d'actualitzar amb el dselect al final 
em dóna el següent error:

Fetched 3568kB in 2m17s (26.0kB/s)
Reading Package Lists... Done
Merging Available information
E: Internal Error, Unable to parse a package record

update available list script returned error exit status 100.
Press <enter> to continue.

Vaig treure els "sources" no oficials per veure si era un problema d'algun 
llistat de paquets incorrectes però no va servir de res. També vaig provar 
d'eliminar els fitxers en què es desa els paquets de cada origen de forma que 
va haver d'actualitzar els llistats de tots però tampoc hi va haver manera :(

Algú sap com puc arreglar aquest error?

Mercès per avançat!Reply to: