[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arrencada de les XHas de tenir un fitxer quelcom així:
/var/log/XFree86.0.log

si tens dubtes entre com a root i mira directament el directori.

A Dimecres 14 Maig 2003 13:16, Xavier Bernadí va escriure:
> La carpeta /var/log si que la tinc , el que no tinc son els LOGS de las X


>
> -----Mensaje original-----
> De: Marta Pla i Castells [mailto:Marta.Pla@uv.es]
> Enviado el: miércoles, 14 de mayo de 2003 11:46
> Para: Xavier Bernadí
> CC: debian-user-catalan@lists.debian.org
> Asunto: RE: Arrencada de les X
>
> El mié, 14-05-2003 a las 11:35, Xavier Bernadí escribió:
> > El fitxer que ting es el XF86Config, peró el de log no el tinc enlloc de
>
> la
>
> > carpeta /var/log/
> >
> > Si comento la linia que posa FontPath "unix/:7100" i faig un Startx no
>
> dona
>
> > cap error peró tampoc arrenca
>
> A veure
>
> quina versió de les X tens? de tota manera, al fitxer XF86Config també
> et fa falta posar el FontPath on tens les altres fonts. El problema es
> que sols tens la linea FontPath "unix/:7100" i ja no sap on son les
> altres fonts.
>
> Com que no tens la carpeta /var/log? En Debian?
>
>
>
> --
> ****************************************
> gpg pub 1024D/A2D21610 Marta Pla i Castells <Marta.Pla@uv.es>
> Key fingerprint = 9578 8116 FC87 C4D2 1A5C 993F 86B4 52D2 A2D2 1610
> ***********************************
>
> Marta Pla i Castells (Marta.Pla@uv.es)
> http://www.uv.es/~mplac
> Instituto de Robótica  |  Robotics Institute
> Universidad de Valencia |  University of Valencia
> España         |  Spain
>
> ****************************************
>
> Mathematicians are like Frenchmen:
> Whenever you say something to them, they translate it into
> their own language, and at once it is something entirely different
>
>             Goethe.Reply to: